Kompanija EU Build ima dugogodišnje iskustvo u saradnji sa investitorima, domaćim i stranim, javnom upravom i građevinskim firmama. Razvili smo praktičnu metodologiju koje primenjujemo da bi naši klijenti bili još uspešniji.

EU Build Projekti

PROJEKAT
KLIJENT
DATUM

od

DATUM

do

Projektovanje i izgradnja kotla na TO "Istok" - FIDIC Inženjer JKP Novosadska toplana, Novi Sad sep 2017. danas
Izgradnja toplovoda preko mosta Gazela - FIDIC Inženjer JKP Beogradske elektrane sep 2017. danas
Postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije (CHP) na TO Voždovac - FIDIC Inženjer JKP Beogradske elektrane sep 2017. danas
"Socijalna infrastruktura u Srbiji" - Nabavke radova i FIDIC Inženjer KfW i Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sep 2017. danas
Koordinacija pribavljanja potrebnih uslova, dozvola i saglasnosti i koordinacija pripreme tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Akademije, u svemu prema postojećem idejnom rešenju i potrebama Akademije. Organizovanje pripreme tenderske dokumentacije za izbor konsultanta po PRAG pravilima i standardima EU i potrebama Akademije. Pravosudna akademija - Republika Srbija feb 2016. danas
Rekonstrukcija cirkulacionog postrojenja na TO Zapad JKP Novosadska toplana, Novi Sad jul 2015. jul 2016.
Rekonstrukcija cirkulacionog postrojenja na TO Istok JKP Novosadska toplana, Novi Sad jan 2015. jan 2016.
Projekat Južni tok u Srbiji Srbija Gas jan 2014. dec 2014.
Projekat izrade višejezičkih edukacionih filmova za potrebe obuke radne snage na izgradnji pasivnih kuća - ConClip Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Lifelong Learning Programme sep 2013. mar 2017
Priprema tenderske dokumentacije za izbor konsultanta na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica dec 2012. dec 2012.
Investiciona studija za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Koste Glavinića, Beograd GP Neimar V mar 2012. maj 2012.
Izgradnja Centra za informisanje o prekograničnoj saradnji Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga mar 2012. apr 2012.
Upravljanje projektima i nadzor za izgradnju auto-puta Niš - Dimirovgrad Eptisa i Koridori Srbije feb 2011. danas
Izrada idejnog i glavnog projekta organizacije i tehnologije građenja poslovnog objekta uprave za nekretnine Crne Gore u Podgorici Direkcija javnih radova, Podgorica, Crna Gora apr 2010. apr 2011.
Koncipiranje podizvođačkog FIDIC ugovora i upravljanje pregovorima o ugovoru tokom rekonstrukcije mosta Gazela Mostogradnja i Štrabag apr 2010. nov 2010.
Uvođenje sistema upravljanja građevinskim projektima JP Beograd put feb 2010. mar 2013.
Projekat upravljanja izgradnjom dečijeg obdaništa – Mirijevo 2 Radun inženjering –Grad Beograd jul 2009. dec 2011.
Priprema za revitalizaciju 6 turbina u Hidroelektrani Đerdap 1 Hidroelektrane Đerdap jun 2009. jul 2009.
Izrada studije o unapređenju javnih nabavki JP Beograd put maj 2009. jul 2010.
Izgradnja fabrike kotlova u Obrenovcu Minel Kotlogradnja jun 2008. 01.06.200
Projekat upravljanja izgradnjom Liman parka, Novi Sad, 65.000 m2, Novi Sad Radun inženjering – Vondel Capital apr 2008. dec 2009.
Ocena mogućnosti za izvođenje PPP u sektoru puteva u Crnoj Gori ECORYS feb 2008. feb 2009.
Izrada koncepta realizacije investicije za stambeni objekat na adresi Južni Bulevar 86, Beograd Ivera d.o.o. jan 2007. dec 2007.
Izrada Projekta organizacije i tehnologije građena za poslovni objekat Grand Media Centar u Sarajevu Alpine d.o.o. jan 2007. dec 2007.
Upravljanje projektom rekonstrukcije, adaptacije i sanacije Sportsko rekreativno poslovnog centra „Milan Gale Muškatirovi?” Opština Stari Grad jan 2007. dec 2009.
Stvaranje strategije partnerstva privatnog i javnog sektora za saobraćajnice u Srbiji CPCS Transcom, Putevi Srbije, EBRD okt 2006. okt 2007.
Upravljanje projektima i nadzor za rekonstrukciju auto-puta Novi Sad - Beograd Scott Wilson and Kirkpatrick LTD, Putevi Srbije, EBRD feb 2005. jan 2011.
Rekonstrukcija i dogradnja pijace Zeleni venac u Beogradu, 8.500 m2, Belgrade JKP Gradske Pijace avg 2004. apr 2007.

EU Build Obuke

OBUKA
ORGANIZATOR / NARUČILAC
DATUM
NAPOMENA
Upravljanje investicijama EU Build dec 2017.
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build dec 2017.
Upravljanje izgradnjom EU Build dec 2017.
Izrada studija opravdanosti za projekte u Srbiji EU Build nov 2017.
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build nov 2017.
Obuka za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke EU Build okt 2017.
Upravljanje investicijama EU Build okt 2017.
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build sep 2017.
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji CRE International doo sep 2017. In-house
MS Project za projektne menadžere EU Build sep 2017.
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji Elektromontaža Kraljevo Aug 2017/ In-house
Upravljanje projektima po FIDIC pravilima Enterijer Janković Jun 2017/ In-house
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build Jun 2017/
Priprema za polaganje ispita za dobijanje sertifikata: Profesionali projektni menadžer (PMP training) Global Impeccable Training & Consulting Pvt. Ltd. May 2017/
Upravljanje investicijama EU Build May 2017/
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build Apr 2017/
Upravljanje investicijama EU Build Mar 2017/
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build Mar 2017/
Obuka za kontrolu građevinskih objekata sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom Republika Srbija – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja Dec 2016/ In-house
Obuka sa sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke Pošta Srbije, Beograd Dec 2016/ In-house
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build Dec 2016/
Upravljanje investicijama EU Build Nov 2016/
Priprema za polaganje ispita za dobijanje sertifikata: Profesionali projektni menadžer (PMP training) Global Impeccable Training & Consulting Pvt. Ltd. Nov 2016/
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build Nov 2016/
Upravljanje investicionim projektima koji se realizuju po domaćim pravilima Elektroprivreda Srbije Nov 2016/ In-house
Obuka sa sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke Vojska Srbije, Beograd Nov 2016/ In-house
Obuka sa sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke Vojska Srbije, Niš 25-Oct-16 In-house
Upravljanje projektnim ciklusom EU standardima Elektroprivreda Srbije Oct 2016/ In-house
Obuka sa sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke Vojska Srbije, Beograd 17-Oct-16 In-house
Opšta metodologija upravljanja projektima po PMI standardu - osnovni nivo Elektroprivreda Srbije Sep 2016/ In-house
Upravljanje investicionim projektima koji se realizuju po FIDIC pravilima – osnovni nivo Elektroprivreda Srbije Jul 2016/ In-house
Priprema za polaganje ispita za dobijanje sertifikata: Profesionali projektni menadžer (PMP training) Global Impeccable Training & Consulting Pvt. Ltd. Jul 2016/
Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji EU Build 22-Dec-15