service

USLUGE

Prema željama investitora mi obavljamo sve prateće poslove tokom investicionih projekata, da bi investitor mogao da se slobodno fokusira na svoje najvažnije obaveze. Takođe, imamo veliko iskustvo u obukama, pa možemo naučiti Vaše zaposlene kako da sami uspešnije rade na investiciji.

  1. Izrada optimalnog idejnog rešenja za Vašu lokaciju
  2. Saradnja sa javnom upravom - PPP projekti
  3. Saradnja sa javnom upravom
  4. Saradnja sa bankama

UPRAVLJANJE IZGRADNJOM

Možemo Vam pomoći da Vaša firma smanji troškove, poveća produktivnost i da izvodi radove koji kasnije zaista mogu da budu naplaćeni. Sa nama ćete biti ekonomičniji i brži na poslovima koje inače dobro znate da radite.

  1. Izgradnja po Zakonu o javnim nabavkama
  2. Organizacija i tehnologija građenja
  3. PPP projekti